حائل های تسمه ای (بریس):

یراق آلات مورد نیاز برای مونتاژ مقره ها و نیز برپایی سازه های خطوط هوایی شبکه های توزیع ، دارای تنوع و گونه های فراوان است، که یکی از آنها تسمه بریس است که در ابعاد و اندازه های مختلف 
تولید می شود.