شرکت الماس ریستار
علاوه بر حفظ مقره‌ها بر روی پایه ها، نصب کراس آرم از جریان الکتریکی رساناها در برابر یکدیگر محافظت می‌کند. امتیازاتی مانند سهولت اجرا، استفاده از حداقل وابستگی‌های سخت‌افزاری، سهولت عملیات در طول نصب، سبک بودن و ... در طراحی و ساخت کراس آرم کامپوزیتی نیز در نظر گرفته می‌شوند. هم چنین کراس آرم باید به گونه‌ای باشد که از کشتن پرندگان جلوگیری کند.

کراس آرم کامپوزیتی تولید شده در شرکت الماس ریس تار با تمامی امکانات ذکر شده تولید کننده کراس آرم با سایزهای دلخواه است.