شرکت الماس ریستار
کامپوزیت شامل دو جزء متفاوت است که برخی از آنها دارای اجزای نامرئی مانند مخلوطی از رزین و افزودنی های نانو هستند و برخی از آنها دارای اجزای قابل مشاهده مانند کامپوزیت ها و الیاف حاوی رزین می باشند. نوع دوم کامپوزیت، ماتریس که معمولاً یک رزین ترموست است، وظیفه حفظ الیاف و انتقال کشش بین آنها را بر عهده دارد. الیاف وظیفه تامین استحکام مکانیکی کامپوزیت را بر عهده دارد. با توجه به چینش و نوع الیاف استفاده شده، استحکام کامپوزیت در جهت مورد نیاز به دست می آید. برای بهبود استحکام نهایی کامپوزیت های نوع دوم از پرکننده هایی استفاده می شود که نقش پرکنندگی و کاهش قیمت کامپوزیت ها را ایفا می کنند.


انواع رزین ها: رزین اپوکسی، رزین فنولیک، رزین پلی استر ایزوفتالیک و رزین پلی استر ارتوفتالیک
انواع پرکننده های معدنی: کربنات کلسیم، آلومینیوم تری هیدرات، دانه های شیشه ای توخالی و جامد، تالک، کائولن و ...

انواع روش تولید کامپوزیت: pultrusion، SMC، BMC-DMC، GMC، GMT 


نمایی از خط تولید روش پالتروژن "شرکت الماس ریس تار"