طراحی قالب های مورد استفاده در صنعت پالتروژنقالب های مورد استفاده در صنعت پالتروژن توسط مهندسین مجرب ما  طراحی و با استفاده از به روز ترین متد روز دنیا تولید می شود