کراس آرم با سطح مقطع چهار گوش در ابعاد متنوع:

هدف از نصب کراس آرم علاوه بر نگهداری مقره ها بر روی تیر حفظ حریم الکتریکی هادی ها از یکدیگر می باشد. در طراحی و ساخت کراس آرم ها نکاتی مانند سادگی اجرا ، استفاده از کمترین پیچ و اتصالات، راحتی کار هنگام نصب، سبکی وزن و ... مورد توجه است. همچنین جنس کراس آرم ها باید به گونه ای باشد که از پرنده زنی جلوگیری شود.

کراس آرم های کامپوزیتی تولید شده در شرکت الماس ریس تار با دارا بودن تمامی ویژگی های گفته شده تولیدکننده کراس آرم با مقطع چهارگوش با اندازه های دلخواه می باشد.