لوله های فایبرگلاس در موارد زبر کاربرد دارند:

1) انتقال آب

2) انتقال مایعات خورنده شیمیایی

3) سیستم های فاضلاب

4) شبکه آتش نشانی

5) تقویت لوله های پلاستیکی

6) خطوط زیر دریا